تتلو : دفعه دیگه میکشمتون! دعوا و درگیری تتلو و خونریزی از سرش

تتلو : دفعه دیگه میکشمتون! دعوا و درگیری تتلو و خونریزی از سرش

تتلو : دفعه بعد میکشمتون

امیر تتلو با انتشار کلیپی خونریزی از سرش را نشان داد و جملاتی را گفت، اما معلوم نیست دعوای او با چه کسی بوده است. در زیر کلیپ تتلو را که سرش در حال خونریزی است مشاهده کنید.

تتلو : این دفعه میکشمتون . آ خون میخواستی ببینی ها؟ دیدی خیالت راحت شد! خون میخواستی ببینی ؟ دیدید خیالتون راحت شد. دفعه بعد میکشمتون هم خودمو هم شماهارو.

دانلود کلیپ

در این کلیپ امیر تتلو در حال گفتن جملات بالاست و امیر دیوا و علی( دوست تتلو ) را از طریق دوربین گوشی نشان می دهد ؛ در حالی که خون از سر تتلو بر روی زمین ریخته است.

محمد امین اکرمی

۴ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی