زمان بازی نفت تهران و استقلال هفته بیست و ششم لیگ برتر ۹۷

زمان بازی نفت تهران و استقلال هفته بیست و ششم لیگ برتر ۹۷

زمان بازی نفت تهران و استقلال هفته بیست و ششم لیگ برتر 97

در هفته بیست و ششم لیگ برتر دیدار تیم های استقلال تهران و نفت تهران در روز پنجشنبه خواهد بود. پنجشنبه ۹ فروردین ماه ۹۷ بازی تیم نفت تهران و استقلال می باشد.

جابجایی در ساعت بازی تیم نفت تهران و استقلال در همان روز پنجشنبه انجام شده است و به جای ساعت ۱۶ در همان روز ساعت ۱۵ بازی آغاز خواهد شد. زمان بازی نفت تهران و استقلال پنجشنبه ۹ فروردین ساعت ۱۵ خواهد بود.

زمان بازی نفت تهران و استقلال

محمد امین اکرمی

۵ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی