آیا سارا و نیکا در پایتخت ۵ ازدواج می کنند؟ ازدواج با رحمان و رحیم

آیا سارا و نیکا در پایتخت ۵ ازدواج می کنند؟ ازدواج با رحمان و رحیم

آیا سارا و نیکا در پایتخت 5 ازدواج می کنند,ازدواج سارا و نیکا در سریال پایتخت 5,ازدواج سارا و نیکا با رحمان و رحیم در پایتخت 5

در سریال پایتخت ۵ رحمت که یکی از دوستان نقی معمولی است و موهای مش شده جالبی نیز دارد، قصد می کند از نقی، سارا و نیکا را برای رحمان و رحیم برادرانش خواستگاری کند تا از این طریق خودش نیز بار مسئولیتش کمتر شده و بتواند ازدواج کند.

هر چقدر ارسطو به رحمت می گوید که نقی، سارا و نیکا را به رحمان و رحیم نمی دهد، رحمت گوشش بدهکار نیست و تمام تلاشش را می کند تا از طریق کمک به نقی بتواند احتمال قبول کردن ازدواج سارا و نیکا با رحمان و رحیم را بیشتر کند.

آیا سارا و نیکا در پایتخت 5 ازدواج می کنند,ازدواج سارا و نیکا در سریال پایتخت 5,ازدواج سارا و نیکا با رحمان و رحیم در پایتخت 5

در فصل پنجم سریال پایتخت رحمت دوست خانوادگی نقی معمولی  قصد خواستگاری از سارا نیکا برای دوبرادر دوقلویش را دارد.  شیوه مواجهه وداستان پردازی سازندگان پایتخت۵ درباره خواستگاری و ازدواج دوقلوهای کم سن داستان،با واکنش انتقادی در فضای مجازی مواجه شده است.

جالب است بدانید که سارا و نیکا در کشور سوئد زندگی می کنند و گویا هم اکنون سیزده سال سن دارند.

ازدواج سارا و نیکا در سریال پایتخت ۵

محمد امین اکرمی

۸ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی