علت نیامدن دختر وینفرد شفر به ایران از زبان خودش در اینستاگرام

علت نیامدن دختر وینفرد شفر به ایران از زبان خودش در اینستاگرام

اخیراً دختر وینفرد شفر در صفحه خود در اینستاگرام، استوری جالبی گذاشته است و با انتقاد از وضعیت اجتماعی ایران دلیل نیامدنش را در سانسور عکس ها و تصاویر موجود در اینترنت ایران عنوان کرده است.

وینفرد شفر؛ سرمربی آلمانی استقلال، تا قبل از حضور در ایران در اینستاگرام عضویت نداشت. این در حالی بود که اکثر اعضای خانواده او در این شبکه اجتماعی عضویت داشته و فعال هم بودند.

علت نیامدن دختر وینفرد شفر به ایران از زبان خودش در اینستاگرام

استوری دختر وینفرد شفر و دلیل نیامدنش به ایران

از جمله دخترش که حتی بعضا کامنت ایرانی ها را نیز جواب می دهد!

دختر وینفرد شفر در جواب کامنت های قبلی در خصوص علت نیامدنش به ایران از وضعیت اجتماعی داخل کشور انتقاد کرده بود! دختر شفر در آخرین اقدام خود به ویرایش پوشش لباسش در رسانه هاى ایرانى واکنش نشان داد و در استورى اش نوشت: چرا به ایران سفر نمى کنم . ..

علت نیامدن دختر وینفرد شفر به ایران

محمد امین اکرمی

۸ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی