علت حذف عروسک داداش گلم از کلاه قرمزی توقیف عروسک

علت حذف عروسک داداش گلم از کلاه قرمزی

علت حذف عروسک داداش گلم از کلاه قرمزی توقیف عروسک

توقیف زودهنگام عروسک آوازه خوان مجموعه کلاه قرمزی همزمان با مجاز شدن ابراهیم تاتلیس در رسانه ملی از جمله اقدامات عجیب سیما در چند روز اخبر بوده است!

بعد از معرفی کاراکتر عروسکی داداش گلم در قسمتهای ابتدایی کلاه قرمزی و آوازخوانی موزون این عروسک دیگر خبری از این عروسک نشده است.

آیا آوازخوانی پشت به دوربین این عروسک با صدای علیرضا ناصحی که ریشخندی تلقی شد به سانسور ساز در رسانه ملی، عامل توقیف نمایش این عروسک بامزه شده؟!

این اتفاق در حالی رخ داده که در سریال پایتخت ۵ محصول سازمان اوج هم صدای ابراهیم تاتلیس شنیده شده و هم قطعه آخرین بار از آثار مشهور ابراهیم حامدی یا همان ابی بازخوانی شده و هم نگین میرزایی بازیگر جم بدون حجاب جلوی دوربین رفته است!

علت حذف عروسک داداش گلم از کلاه قرمزی

محمد امین اکرمی

۱۲ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی