توئیت همسر بیل گیتس درباره زنان ایرانی / رکوردشکنی زنان ایران

توئیت همسر بیل گیتس درباره زنان ایرانی

توئیت همسر بیل گیتس درباره زنان ایرانی

همسر بیل گیتس در مجموعه توئیت های خود در مورد تحولاتی که در جهان رخ داده است، توئیتی بر روی صفحه خود ارسال کرده که مرتبط به زنان ایرانی است و گفته این رکورد محسوب می شود.

همسر بیل گیتس در توئیت خود گفته است که سریع ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایران است.

از متوسط ۶٫۵ فرزند به متوسط ۱٫۶ فرزند طی چهار دهه. حتی کمتر از زنان آمریکا با متوسط ۱٫۹ فرزند. بنابراین به گفته وی سریع ترین کاهش نرخ باروری متعلق به زنان ایرانی است.

ازدواج عمو پورنگ

محمد امین اکرمی

۱۶ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی