جزئیات مرگ ابراهیم سولقانی اسکی باز ۲۲ ساله در هتل توچال

جزئیات مرگ ابراهیم سولقانی اسکی باز ۲۲ ساله در هتل توچال

جزئیات مرگ ابراهیم سولقانی اسکی باز 22 ساله در هتل توچال

ابراهیم سولقانی یکی از اسنوبردبازان لیگ اسنوبرد در روز دوم رقابت های اسنوبرد، صبح امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷ در هتل توچال دچار ایست قلبی شد. مرگ ابراهیم سولقانی بر اثر ایست قلبی هنوز توس پزشکی قانونی تایید نشده است.

ابراهیم سولقانی، ۲۲ ساله، یکی از اسنوبردبازان این لیگ شب گذشته به دلیل ایست قبلی در هتل محل اقامتش از دنیا رفت تا این اتفاق تلخ منجر به لغو مسابقات روز دوم شود.

با درگذشت ابراهیم سولقانی مسابقات لیگ اسنوبرد تعطیل شد و هنوز خبری از پیگیری و ادامه آن نیست. تلاش ها برای گفتگو با رئیس کمیته اسنوبرد فدراسیون در این خصوص بی نتیجه ماند هرچند محمد عماد میرزمانی مدیر روابط عمومی مجموعه توچال این موضوع را تایید کرد و گفت: این اسکی باز مهمان فدراسیون اسکی بوده و صبح امروز فوت کرده است. در این خصوص می توانید از افتخاری رئیس فدراسیون اسکی سوال کنید.

مرگ ابراهیم سولقانی

محمد امین اکرمی

۲۲ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی