ماجرای نیزه در اینستاگرام چیست؟ موزیک ویدئو نیزه در اینستاگرام

ماجرای نیزه در اینستاگرام چیست؟ موزیک ویدئو نیزه در اینستاگرام

ماجرای نیزه در اینستاگرام چیست؟ موزیک ویدئو نیزه در اینستاگرام

مدتی است در اینستاگرام کلیپی پخش شده و دست به دست در فضای مجازی می چرخد. در این موزیک ویدئو فردی را می بینید که در دریا در حال غرق شدن است و پس از اینکه خودش را به خشکی می رساند نیزه ای در قلب او فرو رفته است.

این مرد مسیری را طی می کند و در طول این مسیر مردم را نشان می دهد که به دنبال او راه افتاده و در حال فیلمبرداری با گوشی های موبایل خود از او هستند. این کلیپ نیزه به یکی از پربازدیدترین کلیپ های اینستاگرام و فضای مجازی تبدیل شده است.

پس از اینکه این مرد با نیزه فرو رفته در قلبش به لوکیشن اصلی می رسد، زنی را می بینید که معشوق اوست و این دو به سمت یکدیگر حرکت می کنند و آن زن نیز مرد را در آغوش خود می گیرد و نیزه در قلبش فرو می رود.

همه اینها در حالی است که مردم در حال فیلمبرداری از این دو هستند و این مسئله ای است که در دنیای امروزه به وفور یافت می شود. آهنگ کلیپ نیزه نیز بسیار پرطرفدار شده است.

ماجرای موزیک ویدئو نیزه در اینستاگرام

محمد امین اکرمی

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی