پولی شدن جاده چالوس به کجا رسید؟ صدور کارت تردد جاده سبز

پولی شدن جاده چالوس به کجا رسید؟ صدور کارت تردد جاده سبز

پولی شدن جاده چالوس به کجا رسید؟ صدور کارت تردد جاده سبز

اخیراً خبرهایی مبنی بر پولی شدن جاده چالوس به گوش می رسد و خبر از ۲۰ هزار تومان پرداخت برای تردد در جاده شنیده شده است ؛ در این رابطه به دلیل افزایش حجم تردد خودروها در جاده چالوس پیشنهاد صدور کارت تردد جاده سبز اعلام شده است.

طرح های بسیاری با مشورت کارشناسان مدنظر بوده، اما صدورکارت تردد جاده سبز، در روزهای پایان هفته و ایام تعطیل می تواند در حل این مشکل به صورت جدی اثرگذار باشد.

در این طرح پیشنهادی، در روزهای پایان هفته تعداد محدودی کارت تردد جاده سبز به شهروندان متقاضی ورود به این جاده فروخته می شود و هر خودرو قبل از ورود به جاده چالوس، با پرداخت مبلغی حدود ۲۰ هزار تومان، اقدام به تهیه کارت تردد می کند.

دراین صورت تنها تعداد مشخصی کارت تردد فروخته می شود که متناسب با ظرفیت جاده است و کسانی که بدون کارت وارد محدوده طرح شوند، توسط پلیس و دوربین های ترافیکی، ممانعت یا جریمه خواهند شد.

امروز به دلیل افزایش حجم تردد خودروها در جاده چالوس علاوه بر مشکلات ترافیکی ، شاهد گسترش روزافزون آلودگی های زیست محیطی در حاشیه رودخانه کرج و نارضایتی روستاهای اطراف این جاده سبز هستیم .

یک طرفه شدن جاده چالوس در روز های تعطیل و آخر هفته ، باعث ایجاد مشکلاتی برای ساکنین این منطقه در دسترسی به حداقل امکانات نظیر نیاز به خدمات مراکز بهداشت و درمان شده است . ایرانی گفت: ظرفیت تردد در جاده چالوس بسیار محدود است اما در روزهای پایان هفته و ایام تعطیل این تردد به دهها هزار خوردو هم افزایش پیدا می کند که این موضوع ، امکان امداد رسانی در زمان ترافیک جاده یا بروز سیل و حوادث را به حداقل می رساند و دغدغه اصلی مدیران استان البرز است.

پولی شدن جاده چالوس

محمد امین اکرمی

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی