ماجرای تدریس زبان روسی در ایران و بالعکس و واکنش بطحایی

ماجرای تدریس زبان روسی در ایران و بالعکس و واکنش بطحایی

ماجرای تدریس زبان روسی در ایران و بالعکس و واکنش بطحایی

در جدیدترین خبرها، زبان روسی قرار است در کنار زبان های فرانسه، انگلیسی و فارسی به دانش آموزان تدریس شود. همچنین این آموزش منوط به تدریس زبان پارسی در روسیه و آشنایی با فرهنگ ایرانی است.

وزیر آموزش و پرورش درباره پیشنهاد به روسیه درباره تدریس زبان روسی در مدارس ایرانی و زبان فارسی در مدارس روسیه توضیحاتی دادند ایشان نوشتند :

تلاش می کنیم آموزش زبان های خارجی در مدارس متنوع شد و بر اساس قانون ، شرایط آموزش زبان های فرانسوی ، آلمانی ، روسی  و اسپانیایی در کنار زبان انگلیسی فراهم شد .

شوخی های شما کاربران شبکه های اجتماعی هم خالی از لطف نبود.

آیا تدریس زبان روسی در مدارس ایران حقیقت دارد

محمد امین اکرمی

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی