افزایش قیمت آب و برق در اردیبهشت ماه ۹۷ به میزان ۷ درصد

افزایش قیمت آب و برق در اردیبهشت ماه ۹۷ به میزان ۷ درصد

افزایش قیمت آب و برق در اردیبهشت ماه 97 به میزان 7 درصد

ماجرای ارزان بودن آب و برق همچنان ادامه دارد و در این راستا هیئت وزیران به وزارت نیرو اجازه داد تا قبض آب و برق را ۷ درصد گران کنند. این افزایش قیمت آب و برق از ابتدای اردیبهشت ۹۷ صورت می پذیرد.

هیات وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت ماه امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸- به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد افزایش دهد.

بر اساس این مصوبه، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ می شود، برای همه مشترکان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر ۹۹ هزار ریال در ماه و تمامی مشترکان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات ۱۱ هزار ریال در ماه است.

هیات وزیران همچنین تصویب کرد که نرخ تعرفه آب از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد افزایش یابد.

همچنین به منظور جبران بخشی از هزینه های تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری های مختلف، ۱۰ هزار ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، تعرفه «آب آزاد و بنایی» شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می شود.

افزایش قیمت آب و برق در اردیبهشت ۹۷

محمد امین اکرمی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی