نحوه شرکت در مسابقه قهرمان من ماه عسل ۹۷ احسان علیخانی

نحوه شرکت در مسابقه قهرمان من ماه عسل ۹۷ احسان علیخانی

نحوه شرکت در مسابقه قهرمان من ماه عسل 97 احسان علیخانی

برنامه ماه عسل که هر سال در ماه مبارک رمضان و افطار هنگام مهمان خانه های مردم می باشد؛ این بار مسابقه قهرمان من را به راه انداخته است تا مردم قهرمان های خود در زندگی را معرفی کنند.

قطعا در زندگی هر کس شخصی پیدا می شود که قهرمان و اسطوه اوست. حالا وقتش رسیده که قهرمان زندگی تان را به دیگران معرفی کنید .

شما باید یک فیلم حداکثر پنج دقیقه ای از قهرمان زندگی تان بگیرید و او در ان ویدئو او داستان زندگی خود را تعریف کند . سپس فیلم تان را از طریق اپلیکیشن روبیکا برای برنامه ماه عسل ارسال کنید

( قهرمان من ) برتر توسط مردم بوسیله نظر سنجی مشخص خواهدشد .

شرکت در مسابقه قهرمان من ماه عسل

محمد امین اکرمی

۱ خرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی