تاریخ دقیق نتایج اولیه کارشناسی ارشد ۹۷ + دفترچه راهنما رشته

تاریخ دقیق نتایج اولیه کارشناسی ارشد ۹۷ + دفترچه راهنما رشته

تاریخ دقیق نتایج اولیه کارشناسی ارشد 97 + دفترچه راهنما رشته

از چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۹۷ نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. لطفا دقت داشته باشید که نتایج اولیه کارشناسی ارشد ۹۷ ” کارشناسی ناپیوسته ” چهارشنبه ۹ خرداد بر روی سایت سنجش قرار خواهد گرفت.

آن دسته از داوطلبانی که براساس اعلام نتیجه و مفاد کارنامه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی شده‌اند باید براساس اطلاعیه‌ای که همزمان با اعلام نتایج اولیه روز چهارشنبه ۹ خرداد بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی مورد علاقه از روز شنبه ۱۲ خرداد تا روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت:‌ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی دفترچه شماره ۲ از روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

نتایج اولیه کارشناسی ارشد ۹۷

محمد امین اکرمی

۷ خرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی