آموزش ثبت نام و شرایط دریافت وام مسکن بدون سپرده بانک مسکن ۹۷

شرایط دریافت وام مسکن بدون سپرده بانک مسکن ۹۷

وام مسکن بدون سپرده گذاری,وام مسکن بدون سپرده,شرایط دریافت وام مسکن بدون سپرده 97

بانک مسکن شرایطی را مهیا کرده است که متقاضیان وام مسکن بتوانند زودتر و بدون سپرده گذاری تا پایان تابستان ۹۷ وام منزل دریافت کرده و برای خرید خانه استفاده کنند. پرداخت تسهیلات وام مسکن بدون سپرده گذاری تا پایان شهریور ماه ۹۷ ادامه خواهد داشت و برای افراد مجرد ۴۰،۵۰ و ۶۰ میلیون تومان و برای متاهلین ۶۰،۸۰ و ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می گردد.

اقساط وام مسکن بدون سپرده ۹۷ به صورت ماهانه می باشد و در حالت انفرادی یا برای هر یک از زوجین، حدود ۲۵۴ هزار تومان است. همچنین سود وام مسکن بدون سپرده گذاری نیز ۱۶ درصد خواهد بود البته مدت بازدپرداخت ۵ ساله تعیین شده که قابل افزایش نیز خواهد بود.

در حال حاضر، سقف تسهیلات از محل اوراق مسکن در حالت انفرادی ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان و شهرهای بزرگ و همچنین سایر شهرها است و در حالت زوجین نیز ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون تومان به همین ترتیب است.

این در حالی است که با تمدید پرداخت تسهیلات بدون سپرده، برای متقاضیان سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق در هر یک از حالات ذکر شده، امکان استفاده از تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق نیز با سقف‌های مشخص فراهم است.

البته تسهیلات بدون سپرده در صورتی تعلق می­‌گیرد که متقاضی، سقف تسهیلات اوراق را دریافت کند و چنانچه تسهیلات دریافتی از محل اوراق، از سقف مصوب در هر شهر، کمتر باشد، تسهیلات بدون سپرده به وی تعلق نمی­‌گیرد.

به گفته علمداری، با تمدید مهلت پرداخت این نوع تسهیلات، در حالت انفرادی ۱۰ میلیون تومان و در حالت زوجین ۲۰ میلیون تومان (شامل دو فقره تسهیلات ۱۰ میلیونی به هر یک از زوجین) به متقاضیان پرداخت می‌شود که نیازی به خرید اوراق هم ندارد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن با یادآوری اینکه تسهیلات مذکور صرفا به متقاضیان تسهیلات از محل اوراق و در صورت تمایل آنها قابل پرداخت است، افزود: با توجه به اینکه امکان پرداخت یک فقره جعاله ۲۰ میلیون تومانی به تسهیلات‌گیرندگان مسکن از گذشته وجود داشته و هنوز هم این تسهیلات پرداخت می‌شود، در حال حاضر مجموع سقف تسهیلات ترکیبی مسکن از محل اوراق برای زوجین به ۱۴۰، ۱۲۰ و ۱۰۰ میلیون و برای تقاضای انفرادی به ۹۰، ۸۰ و ۷۰ میلیون تومان در سه گروه شهری رسیده است.

این سقف ترکیبی شامل تسهیلات اوراق، تسهیلات بدون سپرده و همچنین تسهیلات جعاله می‌شود.

علمداری با بیان اینکه اعطای این تسهیلات به تمام متقاضیانی که تا پایان شهریور ماه اقدام به تشکیل پرونده کنند، میسر خواهد بود، در عین حال تاکید کرد: در صورتی که تسهیلات درخواستی از محل اوراق، به لحاظ مبلغ، کمتر از سقف های قابل پرداخت باشد یا این که به‌رغم استفاده از سقف، بخشی از تسهیلات از محل دیگری پرداخت شده یا بدهی قبلی باشد، در اینصورت پرداخت تسهیلات وام مسکن بدون سپرده بانک مسکن به فرد متقاضی امکان پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سود تسهیلات از محل اوراق و نیز تسهیلات جعاله که آن هم با خرید اوراق پرداخت می‌شود، ۱۷.۵ درصد است، افزود: این در حالی است که سود تسهیلات بدون سپرده مذکور ۱۸ درصد تعیین شده است.

بنا بر این گزارش، مدت بازپرداخت تسهیلات بدون سپرده بانک مسکن همچون جعاله، ۵ سال تعیین شده و اقساط ماهانه هر فقره تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی در حالت انفرادی یا برای هر یک از زوجین،حدود ۲۵۴ هزار تومان است و چنانچه متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات اوراق، در بافتهای فرسوده شهرها اقدام به خرید خانه کنند، نرخ سود تسهیلات اوراق برای آنها ۱۶ درصد محاسبه خواهد شد و همچنین طول دوره بازپرداخت نیز بیشتر خواهد بود.

وام مسکن بدون سپرده گذاری

محمد امین اکرمی

۹ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی