برنامه قطعی برق قم دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷ جدول زمانبندی خاموشی قم

برنامه قطعی برق قم دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷ جدول زمانبندی خاموشی برق قم

برنامه خاموشی برق قم بعلت کمبود تولید برق جدول زمانبندی قطع برق قم ساعات و مناطق خاموشی قم

زمان اعمال خاموشی در قم زمان و ساعات احتمالی قطعی برق در قم ۲۵/۴/۹۷

مناطق قطعی برق در قم ۲۵ تیر ۹۷ | ساعات قطعی برق در قم دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷

برنامه قطعی برق قم دوشنبه 25 تیر 97,جدول قطعی برق قم دوشنبه 25 تیر 97,قطعی برق قم 25/4/97

برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه در روز دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷ اعلام شد. جهت دانلود جدول قطعی برق قم روز دوشنبه ۲۵/۴/۹۷ روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زمان بندی قطعی برق قم دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷

در تصاویر زیر که روزانه آپدیت می شود، می توانید ساعت و زمان احتمالی قطعی برق در قم به همراه منطقه خاموشی قم را مشاهده کنید. این تصاویر مربوط به روز دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷ می باشند.

صبح روز دوشنبه قرار خواهد گرفت

محمد امین اکرمی

۲۴ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی