۲۰۱۷-۰۶-۱۳-۱۲-۲۸-۵۸

آتش سوزی در مجتمع کامپیوتر ولیعصر,آتش گرفتن مجتمع کامپیوتر ولیعصر,علت آتش سوزی مجتمع کامپیوتر ولیعصر

آتش سوزی در مجتمع کامپیوتر ولیعصر,آتش گرفتن مجتمع کامپیوتر ولیعصر,علت آتش سوزی مجتمع کامپیوتر ولیعصر

محمد امین اکرمی

۲۶ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی