برنامه قطعی برق خمینی شهر پنجشنبه ۲۸ تیر ۹۷ جدول خاموشی با برنامه

برنامه قطعی برق خمینی شهر پنجشنبه ۲۸ تیر ۹۷ جدول خاموشی با برنامه

برنامه خاموشی برق خمینی شهر پنجشنبه ۲۸ تیر ۹۷ بعلت کمبود تولید برق جدول زمانبندی قطع برق خمینی شهر ساعات و مناطق خاموشی خمینی شهر ۲۸ تیر ۹۷

زمان اعمال خاموشی در خمینی شهر پنجشنبه ۲۸/۴/۹۷ زمان و ساعات احتمالی قطعی برق در خمینی شهر پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۷

مناطق قطعی برق در خمینی شهر بیست و هشتم تیر ماه ۹۷ | قطعی برق خمینی شهر تا کی ادامه دارد

برنامه قطعی برق خمینی شهر پنجشنبه 28 تیر 97,جدول قطعی برق خمینی شهر پنجشنبه 28 تیر 97,زمانبندی قطع برق خمینی شهر 28/4/97

خاموشی های با برنامه مدیریت اضطراری بار برای خمینی شهر در روز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ نیز منتشر شد. برای دانلود جدول قطعی برق خمینی شهر روز پنجشنبه ۲۸/۴/۹۷ روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زمان بندی قطعی برق خمینی شهر پنجشنبه ۲۸ تیر ۹۷

برنامه زمانبندی احتمالی قطعی برق شبکه های توزیع نیروی برق خمینی شهر برای روز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۷ اعلام کرده است که می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، از ساعت قطعی برق خمینی شهر در منطقه و محله خود آگاه شوید.

جدول قطعی برق خمینی شهر در روز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۷

نام شهرستان

بخش

آدرس

ردیف

گروه

خمینی شهر

ماربین

کانال قرطمان – آدریان – اصغرآباد

الف

۱

خمینی شهر

ماربین

باربری درچه – کوی فرهنگیان- ولاشان

ب

۳

خمینی شهر

مرکزی

کوشک – بلوار الغدیر

د

۳

خمینی شهر

مرکزی

مسکن مهر خمینی شهر – خیابان عموشاهی – خیابان فیض الاسلام – خیابان صدوقی – خیابان توحید – خیابان امام جنوبی

الف

۷

خمینی شهر

مرکزی

خ حلوایی- سروش – بیمارستان ۹ دی- خ مولوی – بلوار جمهوری

ب

۷

خمینی شهر

مرکزی

خیابان مهارت – ارغوان – هدایت

ج

۷

خمینی شهر

مرکزی

فیدر اختصاصی دانشگاه صنعتی

الف

۷

خمینی شهر

مرکزی

بلوار دانشجو-خ سلمان فارسی- خ حافظ-بلوار منتظری

الف

۸

خمینی شهر

مرکزی

خ مدنی- بهشتی – مطهری ضلع غربی شریعتی شمالی- بیمارستان ساعی

د

۸

خمینی شهر

مرکزی

ضلع شرقی شریعتی شمالی – بوعلی(بیمارستان اشرفی) – شریعتی جنوبی

ب

۸

خمینی شهر

مرکزی

شهرک علمی تحقیقاتی

ب

۸

خمینی شهر

ماربین

ضلع غربی امیرکبیر – سفیر امید- آدریان

د

۹

خمینی شهر

مرکزی

پاسداران- جانبازان- آزادگان- هفتصد دستگاه

الف

۹

خمینی شهر

ماربین

ضلع شمال بلوار الغدیر- روستای قلعه امیریه – قرطمان – باغ شادی

ب

۹

خمینی شهر

ماربین

درچه ضلع غربی – دینان – احمدآباد- بهشتی

الف

۱۰

خمینی شهر

ماربین

درچه ضلع شرقی -فودان- اردگاه سپاه- آیت اله درچه ای

ب

۱۰

خمینی شهر

مرکزی

دستگرد- اسفریز

ج

۱۰

خمینی شهر

مرکزی

۱۷شهریور – اسفریز -۱۶متری

الف

۱۱

خمینی شهر

مرکزی

جوی آباد- خ میریان – خ شمس

ب

۱۱

خمینی شهر

مرکزی

خ فهمیده – مدرس -ضلع شرقی امیرکبیر تا ک ۸۴

ج

۱۱

خمینی شهر

مرکزی

خ نبوی منش

د

۱۱

خمینی شهر

مرکزی

جنوب خ کهندژ – خ طاقانی- امام جنوبی

الف

۱۲

خمینی شهر

ماربین

کوشک – بلوار الغدیر- تیرانچی

ب

۱۲

خمینی شهر

مرکزی

منطقه صنعتی دوشاخ- اصغرآباد

ج

۱۳

خمینی شهر

مرکزی

شهرک برق و الکترونیک

الف

۱۳

خمینی شهر

مرکزی

منطقه صنعتی دوشاخ- کانال اصغرآباد

الف

۱۴

خمینی شهر

مرکزی

مسکن ادارات- مسکن مهر-جهاد دانشگاهی- منطقه صنعتی دوشاخ

ج

۱۴

خمینی شهر

مرکزی

منظریه- کوه کوچک

ب

۱۵

خمینی شهر

مرکزی

منطقه صنعتی دوشاخ- مسکن مهر

د

۱۵

خمینی شهر

مرکزی

خميني شهر – ضلع جنوبي خيابان مير دامادي – ضلع شرقي خيابان عماد سيادت – غسالخانه رهنان

د

۱۶

خمینی شهر

مرکزی

خیابان حکیم فرزانه – اسفریز

ب

۱۶

خمینی شهر

مرکزی

خ پاکمن – خ بسیج دستگرد

ج

۱۷

خمینی شهر

مرکزی

محله رحمت آباد کانال موزاییکی ها جنوب میردامادی

الف

۱۷

خمینی شهر

مرکزی

اسلام آباد- شریعتی درچه – زایشگاه

ج

۱۸

ايام هفته

تـاريــخ

گروه بندی خاموشیها

ساعت ۲۱ -۱۹

ساعت ۱۹ -۱۷

ساعت ۱۷ -۱۵

ساعت ۱۵ -۱۳

ساعت ۱۳ -۱۱

ساعت ۱۱ -۹

چهارشنبه

۲۶/۴/۹۷

۹و۱۰

۵و۶و۷و۸

۳و۴و۱۱و۱۲

۱و۲و۱۷و۱۸

۱۳و۱۴و۱۵و۱۶

۱۰و۹

پنج شنبه

۲۷/۴/۹۷

۱۱و۱۲

۷و۸و۱و۲

۵و۶و۹و۱۰

۳و۴و۱۳و۱۴

۱۵و۱۶و۱۷و۱۸

۱۱و۱۲

 

 

محمد امین اکرمی

۲۷ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی