برنامه قطعی برق فلاورجان پنجشنبه ۲۸ تیر ۹۷ جدول خاموشی با برنامه

برنامه قطعی برق فلاورجان پنجشنبه ۲۸ تیر ۹۷ جدول خاموشی با برنامه

برنامه خاموشی برق فلاورجان پنجشنبه ۲۸ تیر ۹۷ بعلت کمبود تولید برق جدول زمانبندی قطع برق فلاورجان ساعات و مناطق خاموشی فلاورجان ۲۸ تیر ۹۷

زمان اعمال خاموشی در فلاورجان پنجشنبه ۲۸/۴/۹۷ زمان و ساعات احتمالی قطعی برق در فلاورجان پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۷

مناطق قطعی برق در فلاورجان بیست و هشتم تیر ماه ۹۷ | قطعی برق فلاورجان تا کی ادامه دارد

برنامه قطعی برق فلاورجان پنجشنبه 28 تیر 97,جدول قطعی برق فلاورجان پنجشنبه 28 تیر 97,قطعی برق فلاورجان 28/4/97

خاموشی های با برنامه مدیریت اضطراری بار برای شهر فلاورجان در روز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ نیز منتشر شد. برای دانلود جدول قطعی برق فلاورجان روز پنجشنبه ۲۸/۴/۹۷ روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زمان بندی قطعی برق فلاورجان پنجشنبه ۲۸ تیر ۹۷

برنامه زمانبندی احتمالی قطعی برق شبکه های توزیع نیروی برق فلاورجان برای روز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۷ اعلام کرده است که می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، از ساعت قطعی برق فلاورجان در منطقه و محله خود آگاه شوید.

جدول مناطق مکانها و ساعات قطعی برق فلاورجان در روز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۷

نام شهرستان

بخش

آدرس

ردیف

گروه

فلاورجان

پیربکران

پپیربکران (سهرفیروزان – گلگون – طاد- ونهر)

ب

۱

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( باغکومه – شهر بهاران)

ب

۱

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( علیشاهدان- مهرگان- علی اباد)

ج

۱

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( سیاه افشار-خونسارک)

ج

۱

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( وزیر اباد- قلعه سرخ- شهرک صنعتی وزیر اباد)

ج

۱

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان(جوجیل- دشتچی- کافشان)

د

۱

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شرودان- کروچ- اسفهران- محله جمال اباد فلاورجان)

د

۱

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( زمینهای کشاورزی- امامزاده)

د

۱

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( شهرک صنعتی- زمینهای کشاورزی – محله مقداد)

الف

۲

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( زمینهای کشاورزی)

الف

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( کمربندی کلیشاد- جعفراباد-افجد)

ب

۲

فلاورجان

سودرجان

فلاورجان(صحرا افجد و سودرجان)

ب

۲

فلاورجان

سودرجان

فلاورجان(صحرا افجد و سودرجان)

ب

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( محله فرهنگیان – جاده فاضلاب-فیلور- رحمت اباد)

ب

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( اشترجان- مهرانجان- کاویان – زمینهای کشاورزی اشترجان)

ج

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( صحرا مینادشت)

ج

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( اسفهران-بندارت- دارافشان- قلعه میر -دشتلو -خیراباد-کارویه – کشتارگاه مرغ ماکیان –  گارماسه سمت راست اتوبان بطرف پلیس راه)

الف

۳

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( فرتخون- تهیه مواد- دارگون-خونسارک)

ج

۳

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( زازران- جلال اباد)

د

۳

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( زفره- محمدیه–خیراباد)

الف

۴

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( کلیشاد و سودرجان- محله جعفراباد فلاورجان)

د

۷

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( پیربکران- پاوا- کرافشان)

ج

۸

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر فلاورجان- گارماسه سمت چپ اتوبان بطرف پلیس راه -علی اباد)

الف

۹

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( شهر قهدریجان)

ج

۹

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر ابریشم- حسن اباد)

ب

۱۰

دفلاورجان

مرکزی

فلاورجان( افجد- کمربندی کلیشاد و سودرجان- خیابان ازادگان و میثم فلاورجان)

د

۱۰

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر ابریشم)

ج

۱۱

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر ابریشم- یزداباد- حسن اباد- کرسگان- جولرستان- حسین اباد- موسیان – شهرک قدس)

الف

۱۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر مینادشت)

ج

۱۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان)

ب

۱۳

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابانهای ۱۵وفرعی  کنار کوه )

د

۱۴

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابان ۱۱ و جاده بطرف تونل سیمان سپاهان تا انتها)

الف

۱۵

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابانهای ۱و ۲ و ۳)

ج

۱۵

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابانهای ۳و ۴و۵)

د

۱۵

فلاورجان

اشترجان

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابان ۱۴ )

ج

۱۶

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابان ۱۵ و فرعی جنب کوه)

الف

۱۷

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان فرعی دوم بین خیابانهای ۳و۴و۵)

ب

۱۷

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان فرعی دوم بین خیابانهای ۱و۲و۳و۴و۵و۶)

الف

۱۸

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان فرعی دوم بین خیابانهای ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ و خیابان ۷ پایین)

ب

۱۸

  

يام هفته

تـاريــخ

گروه بندی خاموشیها

ساعت ۲۱ -۱۹

ساعت ۱۹ -۱۷

ساعت ۱۷ -۱۵

ساعت ۱۵ -۱۳

ساعت ۱۳ -۱۱

ساعت ۱۱ -۹

چهارشنبه

۲۷/۴/۹۷

۹و۱۰

۵و۶و۷و۸

۳و۴و۱۱و۱۲

۱و۲و۱۷و۱۸

۱۳و۱۴و۱۵و۱۶

۱۰و۹

پنج شنبه

۲۸/۴/۹۷

۱۱و۱۲

۷و۸و۱و۲

۵و۶و۹و۱۰

۳و۴و۱۳و۱۴

۱۵و۱۶و۱۷و۱۸

۱۱و۱۲

محمد امین اکرمی

۲۷ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی