برنامه قطعی برق سمیرم سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ جدول زمانبندی مناطق امروز

برنامه قطعی برق سمیرم سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ جدول زمانبندی مناطق امروز

برنامه قطعی برق سمیرم سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ بعلت کمبود تولید برق جدول زمانبندی قطع برق سمیرم ساعات و مناطق خاموشی سمیرم ۲ مرداد ۹۷

زمان اعمال خاموشی در سمیرم دوشنبه ۲/۵/۹۷ زمان و ساعات احتمالی قطعی برق در سمیرم سه شنبه ۲ مرداد ماه ۹۷

مناطق قطعی برق در سمیرم دو مرداد ماه ۹۷ | قطعی برق سمیرم تا کی ادامه دارد

برنامه بلوک بندی قطع برق در سمیرم ساعات قطعی برق سمیرم در تاریخ ۲/۵/۹۷

/ امروز سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ برق کدام منطقه سمیرم قطع می شود /

برنامه قطعی برق سمیرم سه شنبه 2 مرداد 97,جدول قطعی برق سمیرم سه شنبه 2 مرداد 97,قطعی برق سمیرم 2 مرداد 97

برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه در روز سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ اعلام شد. جهت دانلود برنامه قطعی برق سمیرم روز سه شنبه ۲/۵/۹۷ روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زمان بندی قطعی برق سمیرم سه شنبه ۲ مرداد ۹۷

در تصاویر زیر که روزانه آپدیت می شود، می توانید ساعت و زمان احتمالی قطعی برق در سمیرم به همراه منطقه خاموشی سمیرم را مشاهده کنید. این تصاویر مربوط به روز سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ می باشند.

برنامه قطعی برق کاشان سه شنبه ۲ مرداد ۹۷

جدول مناطق مکانها و زمان و ساعت قطعی برق سمیرم در روز سه شنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

نام شهرستان

بخش

آدرس

ردیف

گروه

سمیرم

سمیرم

جاده حنا

الف

۱

سمیرم

وردشت هرمز آباد

ج

۱

سمیرم

وردشت

وردشت منطقه دبا عرب

ب

۲

سمیرم

حنا

شهر حنا و منطقه گاو تپه

ب

۳

سمیرم

پادنا

سمیرم نیمی از پادنا علیا

د

۳

سمیرم

وردشت

سمیرم قسمتی از منطقه وردشت

الف

۴

سمیرم

مرکزی

سمیرم قسمتی از پادنا وسطی

د

۵

سمیرم

مرکزی

نیمه جنوبی(پایین) شهر سمیرم

ب

۵

سمیرم

ونک

شهر ونک و جاده ونک

ج

۵

سمیرم

مرکزی

نیمه شمالی(بالا)شهر سمیرم

الف

۵

سمیرم

پادنا

پادنا علیا جاده منتهی به شهید و جاده منتهی به نقل و دنگزلو

الف

۶

سمیرم

مرکزی

سمیرم جاده یاسوج

ب

۱۴

 

يام هفته

تـاريــخ

گروه بندی خاموشیها

ساعت ۲۱ -۱۹

ساعت ۱۹ -۱۷

ساعت ۱۷ -۱۵

ساعت ۱۵ -۱۳

ساعت ۱۳ -۱۱

ساعت ۱۱ -۹

یکشنبه

۳۱/۴/۹۷

۶و۷

۳و۴و۵

۱۲و۱و۲

۱۶و۱۷و۱۸

۱۳و۱۴و۱۵

۱۰و۱۱

دوشنبه

۱/۵/۹۷

۹

۱و۲و۸

۱۰و۱۱و۱۲

۱۳و۱۴و۱۵

۵و۶و۷

۳و۴

سه شنبه

۲/۵/۹۷

۱۲

۱۰و۱۱

۷و۸و۹

۱و۲و۳و۴

۱۶و۱۷و۱۸

۵و۶

چهارشنبه

۳/۵/۹۷

۵

۳و۴و۱۹

۱و۲و۱۹

۱۲و۱۳و۱۹

۹و۱۰و۱۱

۷و۸

محمد امین اکرمی

۱ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی