برنامه قطعی برق شاهین شهر سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ جدول زمانبندی مناطق امروز

برنامه قطعی برق شاهین شهر سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ جدول زمانبندی مناطق امروز

برنامه قطعی برق شاهین شهر سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ بعلت کمبود تولید برق جدول زمانبندی قطع برق شاهین شهر ساعات و مناطق خاموشی شاهین شهر ۲ مرداد ۹۷

زمان اعمال خاموشی در شاهین شهر سه شنبه ۲/۵/۹۷ زمان و ساعات احتمالی قطعی برق در شاهین شهر سه شنبه ۲ مرداد ماه ۹۷

مناطق قطعی برق در شاهین شهر دو مرداد ماه ۹۷ | قطعی برق شاهین شهر تا کی ادامه دارد

برنامه بلوک بندی قطع برق در شاهین شهر ساعات قطعی برق شاهین شهر در تاریخ ۲/۵/۹۷

/ امروز سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ برق کدام منطقه شاهین شهر قطع می شود /

برنامه قطعی برق شاهین شهر سه شنبه 2 مرداد 97,جدول قطعی برق شاهین شهر سه شنبه 2 مرداد 97,قطعی برق شاهین شهر 2 مرداد 97

برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه در روز سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ اعلام شد. جهت دانلود برنامه قطعی برق شاهین شهر روز سه شنبه ۲/۵/۹۷ روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زمان بندی قطعی برق شاهین شهر سه شنبه ۲ مرداد ۹۷

در تصاویر زیر که روزانه آپدیت می شود، می توانید ساعت و زمان احتمالی قطعی برق در شاهین شهر به همراه منطقه خاموشی شاهین شهر را مشاهده کنید. این تصاویر مربوط به روز سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ می باشند.

جدول مناطق مکانها و زمان و ساعت قطعی برق شاهین شهر در روز سه شنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

نام شهرستان

بخش

آدرس

ردیف

گروه

شاهین شهر

مرکزی

محمودآباد درمیان- بهشت معصومه- کوی کارمندان دولت- جعفرآباد

ب

۱

شاهین شهر

مرکزی

چرمشهر- منطقه هوایی-جاده ضایعات-

د

۱

شاهین شهر

میمه

شمال جاده علویجه- انشعاب مرغ قدس-گاوداری قیام-

ب

۲

شاهین شهر

میمه

غرب جاده تهران- جنوب جاده علویجه- انشعابات توز ایران و بلوریان و قند نور

ب

۳

شاهین شهر

مرکزی

روستای مورچه خورت- انشعاب پادگان- غرب اتوبان تهران بعد از مورچه خورت-انشعاب بیدرام

د

۳

شاهین شهر

مرکزی

خ صنعتی- سعدی شمالی- حافظ شمالی- شمال بلوار امام تا پروین اعتصامی- بهنام محمدی

ج

۷

شاهین شهر

مرکزی

بلوار مخابرات- منطقه هشت بهشت- بلوار هسا

د

۷

شاهین شهر

مرکزی

فدک- خ شیخ بهایی- بنیاد ازدواج- سعدی جنوبی- رازی- حافظ جنوبی

الف

۷

شاهین شهر

مرکزی

منطقه گلدیس

الف

۸

شاهین شهر

مرکزی

بلوار منتظری-شهرک میلاد-دانشگاه مالک اشتر

د

۸

شاهین شهر

مرکزی

روستاهای الله آباد-کاهریز-صادق آباد- زاغه مهمات-مسیر جاده سفید دشت

ب

۸

شاهین شهر

مرکزی

غرب بلوار طالقانی- خ بهداری- جنوب بلوار امام از فلکه امام حسین(ع) تا فلکه فاطمیه

د

۹

شاهین شهر

مرکزی

مسکن مهر- شهرک پردیس- سایت ۵۶۰ دستگاه ( کوی مهدیه)

الف

۹

شاهین شهر

مرکزی

منطقه شهری گرگاب- خیابان امیرکبیر گرگاب- جاده کوره های گرگاب

ب

۹

شاهین شهر

مرکزی

بلوار مدرس- خ عطار- خ انوری- خانه های چوبی- کاشانی- مولوی

الف

۱۰

شاهین شهر

مرکزی

شرق بلوار طالقانی- شهرک میلاد- بانک استان(رجایی-ابن سینا-اقبال و..)- فرمانداری و دادگستری

ب

۱۰

شاهین شهر

مرکزی

عارف-خاقانی-جامی- جنوب خانه های چوبی- صیادشیرازی

ج

۱۰

شاهین شهر

مرکزی

گز خیابان لاله سرخ، خ فردوسی، CNGگز و پمپ بنزین گرگاب

الف

۱۱

شاهین شهر

مرکزی

خانه کارگر-حاجی آباد- خیام-پارس فاستون- دانشگاه پیام نور

ب

۱۱

شاهین شهر

میمه

جوشقان-کامو-چوگان-دانشگاه آزاد میمه

الف

۱۲

شاهین شهر

گز

شهر گز

ج

۱۲

شاهین شهر

میمه

حسن رباط-موته-لوشاب

ب

۱۲

شاهین شهر

مرکزی

مقابل شهرک صنعتی مورچه خورت- انشعاب بهارش و پیمانی- فراساز

ج

۱۳

شاهین شهر

مرکزی

خروجی شهرک صنعتی مورچه خورت – خ فارابی- زکریا ۷

د

۱۳

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شرکت حایر و شهدینه

ج

۱۳

شاهین شهر

مرکزی

شرق جاده تهران- آردجرعه- ریسندگی همدانیان- دانشگاه آزاد- پادگان خرازی

الف

۱۳

شاهین شهر

مرکزی

فاز یک شهرک صنعتی مورچه خورت( ابوریحان)

الف

۱۴

شاهین شهر

مرکزی

کوره های گز و گرگاب

د

۱۴

شاهین شهر

مرکزی

جاده قدیم نطنز- شرق جاده تهران از پمپ بنزین مورچه خورت تا پمپ بنزین سه- مجتمع قیر

ب

۱۴

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت خ کاوه

ج

۱۴

شاهین شهر

مرکزی

فاز ۴ شهرک صنعتی مورچه خورت(دکتر حسابی)- امام زاده قاسم(ع)

الف

۱۴

شاهین شهر

مرکزی

فرعی ۴۰ و نیم فرعی ۴۳ شهرک محمودآباد

د

۱۴

شاهین شهر

مرکزی

اختصاصی رنگین الیاف

ب

۱۴

شاهین شهر

مرکزی

منطقه صنعتی ابزاران

ب

۱۵

شاهین شهر

مرکزی

خیابان ۴۰ و ۴۲ محمودآباد

د

۱۵

شاهین شهر

مرکزی

فرعی ۴۴ شرقی محمودآباد- کارخانه ابزاران

الف

۱۵

شاهین شهر

مرکزی

جهادآباد- آخرین فرعی شهرک محمودآباد فرعی ۴۸و۵۰

ج

۱۵

شاهین شهر

مرکزی

خیابان ۴۴ و ۴۶ محمودآباد

ب

۱۵

شاهین شهر

میمه

منطقه صنعتی میمه

د

۱۵

شاهین شهر

ميمه

کلهرود- سه- بیدشک-ونداده-خسروآباد-سعیدآباد-علی آباد-روغن گلبهار-باغمیران-مراوند-رباط

ب

۱۶

شاهین شهر

شهرك بزرگ

غرب شهرک صنعتی بزرگ شمال- قسمت فناوری- فاز ۲ شهرک

ج

۱۶

شاهین شهر

مرکزی

خیابان های ۳۴-۳۶-۳۷-۳۸ محمودآباد

د

۱۶

شاهین شهر

ميمه

منطقه صنعتی میمه و چاه های کشاورزی گلدشت

الف

۱۶

شاهین شهر

مرکزی

جاده دیسمان و خیابان وطن شهرک محمودآباد

الف

۱۷

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی ۴و۵

ج

۱۷

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی ۷- شرق جاده تهران از پلیس راه تا شهرک صنعتی

د

۱۷

شاهین شهر

مرکزی

کوره های گز و گرگاب- گز منطقه صنعتی

ب

۱۷

شاهین شهر

مرکزی

خیابان کاج و موزائیکی ها- جاده پخش رازی- پتروشیمی-پشت نیروگاه منتظری

الف

۱۷

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت اختصاصی الیاف سازان بهکوش

ج

۱۷

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی سوم

الف

۱۸

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی اول و خ رازی

ب

۱۸

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت بوعلی دوم و چهارم

ج

۱۸

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت بوعلی ۵و۶و۷

د

۱۸

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت سمت شمال خیابان شیخ بهایی اصلی و شیخ بهایی ۶

الف

۱۸

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت زکریا دوم تا ششم

د

۱۸

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان شیخ بهایی دوم

ب

۱۸

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی چهارم و بوعلی سوم

ج

۱۸

 

يام هفته

تـاريــخ

گروه بندی خاموشیها

ساعت ۲۱ -۱۹

ساعت ۱۹ -۱۷

ساعت ۱۷ -۱۵

ساعت ۱۵ -۱۳

ساعت ۱۳ -۱۱

ساعت ۱۱ -۹

یکشنبه

۳۱/۴/۹۷

۶و۷

۳و۴و۵

۱۲و۱و۲

۱۶و۱۷و۱۸

۱۳و۱۴و۱۵

۱۰و۱۱

دوشنبه

۱/۵/۹۷

۹

۱و۲و۸

۱۰و۱۱و۱۲

۱۳و۱۴و۱۵

۵و۶و۷

۳و۴

سه شنبه

۲/۵/۹۷

۱۲

۱۰و۱۱

۷و۸و۹

۱و۲و۳و۴

۱۶و۱۷و۱۸

۵و۶

چهارشنبه

۳/۵/۹۷

۵

۳و۴و۱۹

۱و۲و۱۹

۱۲و۱۳و۱۹

۹و۱۰و۱۱

۷و۸

 

محمد امین اکرمی

۱ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی