برنامه قطعی برق رشت چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ جدول قطعی برق امروز

برنامه قطعی برق رشت چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ جدول قطعی برق امروز

برنامه قطعی برق رشت چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ بعلت کمبود تولید برق جدول زمانبندی قطع برق رشت ساعات و مناطق خاموشی رشت ۳ مرداد ۹۷

زمان اعمال خاموشی در رشت چهارشنبه ۳/۵/۹۷ زمان و ساعات احتمالی قطعی برق در رشت چهارشنبه ۳ مرداد ماه ۹۷

مناطق قطعی برق در رشت سه مرداد ماه ۹۷ | قطعی برق رشت تا کی ادامه دارد

برنامه بلوک بندی قطع برق در رشت ساعات قطعی برق رشت در تاریخ ۳/۵/۹۷

/ امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ برق کدام منطقه رشت قطع می شود /

برنامه قطعی برق رشت چهارشنبه 3 مرداد 97,جدول قطعی برق رشت چهارشنبه 3 مرداد 97,قطعی برق رشت 3 مرداد 97

برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه در روز چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ اعلام شد. جهت دانلود برنامه قطعی برق رشت روز چهارشنبه ۳/۵/۹۷ روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زمان بندی قطعی برق رشت چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷

در تصاویر زیر که روزانه آپدیت می شود، می توانید ساعت و زمان احتمالی قطعی برق در رشت به همراه منطقه خاموشی رشت را مشاهده کنید. این تصاویر مربوط به روز چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ می باشند.

جدول مناطق مکانها و زمان و ساعت قطعی برق رشت در روز چهارشنبه ۳ مرداد ماه ۱۳۹۷

محمد امین اکرمی

۲ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی