خواننده متجاوز کیست حکم خواننده پاپ متجاوز به ۵ دختر تهرانی و اخاذی

خواننده متجاوز کیست حکم خواننده پاپ متجاوز به ۵ دختر تهرانی و اخاذی

حکم اعدام برای خواننده پاپ متجاوز به ۵ دختر تهرانی و تعرض به آنها و فیلم گرفتن و تهدید به انتشار فیلم ها و اخاذی از ۵ دختر

خواننده پاپ متجاوز به ۵ دختر تهرانی کیست نام خواننده پاپ متجاوز اسم خواننده متجاوز

خواننده متجاوز کیست,حکم خواننده پاپ متجاوز,خواننده پاپ متجاوز کیست

پرونده خواننده ای که متهم به تجاوز به ۵ دختر است به دادگاه کیفری ارسال شد. با توجه به تعریف دادگاه کیفری و اینکه دختران مورد تجاوز اصرار به فریب دارند شاید خواننده پاپ اعدام شود.

این خواننده به بهانه ازدواج دختران را به خانه اش در محله دربند تهران می کشاند و با تهدید مورد تجاوز قرار می داد. متهم با تهدید قربانیان به انتشار فیلم تعرض، از آنها اخاذی می کرد.

پرونده او با شکایت پنج دختر به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. خواننده متجاوز به زودی محاکمه می شود.

محمد امین اکرمی

۲ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی