برنامه قطعی برق فلاورجان جمعه ۵ مرداد ۹۷ جدول قطعی برق روز جمعه

برنامه قطعی برق فلاورجان جمعه ۵ مرداد ۹۷ جدول قطعی برق روز جمعه

برنامه قطعی برق فلاورجان جمعه ۵ مرداد ۹۷ بعلت کمبود تولید برق جدول زمانبندی قطع برق فلاورجان ساعات و مناطق خاموشی فلاورجان ۵ مرداد ۹۷

زمان اعمال خاموشی در فلاورجان جمعه ۵/۵/۹۷ زمان و ساعات احتمالی قطعی برق در فلاورجان جمعه ۵ مرداد ماه ۹۷

مناطق قطعی برق در فلاورجان پنج مرداد ماه ۹۷ | قطعی برق فلاورجان تا کی ادامه دارد

برنامه بلوک بندی قطع برق در فلاورجان ساعات قطعی برق فلاورجان در تاریخ ۵/۵/۹۷

/ امروز جمعه ۵ مرداد ۹۷ برق کدام منطقه فلاورجان قطع می شود /

برنامه قطعی برق فلاورجان جمعه 5 مرداد 97,جدول قطعی برق فلاورجان جمعه 5 مرداد 97,قطعی برق فلاورجان 5 مرداد 97

برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه در روز جمعه ۵ مرداد ۹۷ اعلام شد. جهت دانلود برنامه قطعی برق فلاورجان روز جمعه ۵/۵/۹۷ روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زمان بندی قطعی برق فلاورجان جمعه ۵ مرداد ۹۷

در تصاویر زیر که روزانه آپدیت می شود، می توانید ساعت و زمان احتمالی قطعی برق در مشهد به همراه منطقه خاموشی فلاورجان را مشاهده کنید. این تصاویر مربوط به روز جمعه ۵ مرداد ۹۷ می باشند.

جدول مناطق مکانها و زمان و ساعت قطعی برق فلاورجان در روز جمعه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷

 

نام شهرستان

بخش

آدرس

ردیف

گروه

فلاورجان

پیربکران

پپیربکران (سهرفیروزان – گلگون – طاد- ونهر)

ب

۱

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( باغکومه – شهر بهاران)

ب

۱

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( علیشاهدان- مهرگان- علی اباد)

ج

۱

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( سیاه افشار-خونسارک)

ج

۱

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( وزیر اباد- قلعه سرخ- شهرک صنعتی وزیر اباد)

ج

۱

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان(جوجیل- دشتچی- کافشان)

د

۱

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شرودان- کروچ- اسفهران- محله جمال اباد فلاورجان)

د

۱

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( زمینهای کشاورزی- امامزاده)

د

۱

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( شهرک صنعتی- زمینهای کشاورزی – محله مقداد)

الف

۲

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( زمینهای کشاورزی)

الف

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( کمربندی کلیشاد- جعفراباد-افجد)

ب

۲

فلاورجان

سودرجان

فلاورجان(صحرا افجد و سودرجان)

ب

۲

فلاورجان

سودرجان

فلاورجان(صحرا افجد و سودرجان)

ب

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( محله فرهنگیان – جاده فاضلاب-فیلور- رحمت اباد)

ب

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( اشترجان- مهرانجان- کاویان – زمینهای کشاورزی اشترجان)

ج

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( صحرا مینادشت)

ج

۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( اسفهران-بندارت- دارافشان- قلعه میر -دشتلو -خیراباد-کارویه – کشتارگاه مرغ ماکیان –  گارماسه سمت راست اتوبان بطرف پلیس راه)

الف

۳

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( فرتخون- تهیه مواد- دارگون-خونسارک)

ج

۳

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( زازران- جلال اباد)

د

۳

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( زفره- محمدیه–خیراباد)

الف

۴

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( کلیشاد و سودرجان- محله جعفراباد فلاورجان)

د

۷

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( پیربکران- پاوا- کرافشان)

ج

۸

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر فلاورجان- گارماسه سمت چپ اتوبان بطرف پلیس راه -علی اباد)

الف

۹

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( شهر قهدریجان)

ج

۹

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر ابریشم- حسن اباد)

ب

۱۰

دفلاورجان

مرکزی

فلاورجان( افجد- کمربندی کلیشاد و سودرجان- خیابان ازادگان و میثم فلاورجان)

د

۱۰

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر ابریشم)

ج

۱۱

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر ابریشم- یزداباد- حسن اباد- کرسگان- جولرستان- حسین اباد- موسیان – شهرک قدس)

الف

۱۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر مینادشت)

ج

۱۲

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان)

ب

۱۳

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابانهای ۱۵وفرعی  کنار کوه )

د

۱۴

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابان ۱۱ و جاده بطرف تونل سیمان سپاهان تا انتها)

الف

۱۵

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابانهای ۱و ۲ و ۳)

ج

۱۵

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابانهای ۳و ۴و۵)

د

۱۵

فلاورجان

اشترجان

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابان ۱۴ )

ج

۱۶

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابان ۱۵ و فرعی جنب کوه)

الف

۱۷

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان فرعی دوم بین خیابانهای ۳و۴و۵)

ب

۱۷

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان فرعی دوم بین خیابانهای ۱و۲و۳و۴و۵و۶)

الف

۱۸

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان فرعی دوم بین خیابانهای ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ و خیابان ۷ پایین)

ب

۱۸

ايام هفته

تـاريــخ

گروه بندی خاموشیها

ساعت ۲۱ -۱۹

ساعت ۱۹ -۱۷

ساعت ۱۷ -۱۵

ساعت ۱۵ -۱۳

ساعت ۱۳ -۱۱

ساعت ۱۱ -۹

چهارشنبه

۳/۵/۹۷

۵

۳و۴و۱۹

۱و۲و۱۹

۱۲و۱۳و۱۹

۹و۱۰و۱۱

۷و۸

پنجشنبه

۴/۵/۹۷

۷و۸

۵و۶

۳و۴

۱و۲

۱۱و۱۲

۹و۱۰

جمعه

۵/۵/۹۷

۹و۱۰

۷و۸

۵و۶

۳و۴

۱و۲

۱۱و۱۲

شنبه

۶/۵/۹۷

۸و۹

۶و۷

۳و۴و۵

۱۶و۱۷و۱۸

۱۳و۱۴و۱۵

۱و۲

یکشنبه

۷/۵/۹۷

۱و۲

۱۲و۱۹

۱۰و۱۱و۱۹

۸و۹و۱۹

۵و۶و۷

۳و۴

محمد امین اکرمی

۴ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی