جزئیات شهادت محیط بان مهدی احمدی نیک محیط بان قلعه گنج در عملیات

جزئیات شهادت محیط بان مهدی احمدی نیک محیط بان قلعه گنج در عملیات

ماجرای شهادت محیط بان قلعه گنج مهدی احمدی نیک در عملیات تعقیب و گریز مامور اداره محیط زیست

شهادت محیط بان مهدی احمدی نیک در روستای برجک زمان تشییع جنازه و مکان و زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر

شهادت محیط بان قلعه گنج,شهادت مهدی احمید نیک محیط بان,جزئیات شهادت محیط بان قلعه گنج مهدی احمدی نیک

مهدی احمدی نیک مامور اداره حفاظت از محیط زیست قلعه گنج در پی تعقیب و گریز متخلفان به شهادت رسید.

عباس کریمی سرپرست محیط زیست شهرستان جیرفت گفت: متاسفانه شب گذشته مهدی احمدی نیک مامور اداره حفاظت محیط زیست قلعه گنج در پی تعقیب و گریز متخلفان حوزه محیط زیست در روستای برجک دچار سانحه رانندگی شده و به شهادت رسید.

محمد امین اکرمی

۶ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی