قیمت پراید صفر شهریور ۹۷ چند است| قیمت امروز پراید ۱۳۱ صفر Pride

قیمت پراید صفر شهریور ۹۷ چند است| قیمت امروز پراید ۱۳۱ صفر Pride

قیمت امروز پراید صفر در بازار چنده مدل ۹۷ قیمت پراید سایپا ۱۱۱ صفر ۹۷ قیمت روز پراید SE گازسوز و بنزینی تک بدون آپشن و آپشن دار ایربگ دار

قیمت پراید صفر شهریور 97,قیمت پراید 132 صفرشهریور 97,قیمت پراید امروز 97

به صورت روزانه قیمت پراید ۱۳۱ صفر و سایر خانواده خودرو پراید نظیر پراید ۱۳۲، پراید ۱۱۱، پراید ۱۵۱، تیبا، ساینا، تیبا ۲ و کوییک در این خبر جمع آوری می گردد و بروزرسانی می شود. قیمت روز پراید Pride شهریور ۹۷ را هر روز از همین صفحه پیگیری کنید.

قیمت روز خودرو پراید | قیمت پراید شهریور ماه ۹۷

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا دوگانه سوز (سفید) ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  ساینا (سفید) ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا (تنوع رنگ) ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک پلاس ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۹۹۳,۰۰۰

قیمت پراید شهریور ۹۷

محمد امین اکرمی

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی