آیا حامد در یک روستا به هوش آمده و حافظه اش را از دست داده است؟

آیا حامد در یک روستا به هوش آمده و حافظه اش را از دست داده است

آیا حامد در سریال پدر زنده است و در یک روستا به هوش آمده و فراموشی گرفته و حافظه اش را از دست داده است

آیا حامد در یک روستا به هوش آمده و حافظه اش را از دست داده است؟

مسلماً شما نیز دوست دارید شخصیت حامد در سریال پدر زنده باشد و مجدداً به سریال بازگردد؛ اما آیا واقعا چنین است؟ آیا حامد در یک روستا بهوش آمده و فراموشی گرفته است؟

با مرگ حامد در سریال پدر گویی فصل جدیدی از این سریال آغاز شده است ؛ اکثر بینندگان سریال پدر به علت نشان داده نشدن صحنه تصادف ، مرگ حامد را در این سریال باور نکرده اند و اعتقاد دارند حامد بر می گردد .

شایعات زیادی درباره سریال پدر پخش شده سینا مهراد درپاسخ به این سوال که آیا حامد زنده است یا نه گفت :

حامد به این شکل که زنده باشد و سریال برگردد قطعا نه . اما ماجراهای جذابی رخ می دهد ….

همچنین در این زمینه بخوانید :

آیا حامد در سریال پدر زنده است

محمد امین اکرمی

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی