ساعت پخش و تکرار برنامه دیالوگ فریدون جیرانی زمان دقیق پخش دیالوگ

ساعت پخش و تکرار برنامه دیالوگ فریدون جیرانی زمان دقیق پخش دیالوگ

ساعت پخش و تکرار برنامه دیالوگ فریدون جیرانی

پس از برنامه هفت، فریدون جیرانی برنامه دیگری در دستور کار خود قرار داده است و قرار است برنامه دیالوگ با همان موضوع و رسالت ضبط و پخش آن احتمالاً از شبکه ۳ آغاز گردد.

فریدون جیرانی یک برنامه جذاب با محور سینما و تلویزیون به نام دیالوگ را می سازد ؛ ضبط برنامه دیالوگ به زودی آغاز می شود.

ساعت پخش برنامه دیالوگ نیز پس از مشخص شدن در پرتال دکترسلام قرار داده می شود.

محمد امین اکرمی

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی