علت بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان چیست؟

علت بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان چیست

دلیل بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان بخاطر زمین خوردن و عمل جراحی روی بدن وی جواد خیابانی در بیمارستان علت بستری شدنش را گفت

علت بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان چیست؟

علت بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان چیست؟ جواد خیابانی پس از زمین خوردن دچار آسیب دیدگی و مشکل جدی شد و در بیمارستان بستری شد. جواد خیابانی برای مداوا به بیمارستان منتقل شد و قرار است تحت عمل جراحی قرار می گیرد به این صورت او نمی تواند چند برنامه را گزارش کند.

جواد خیابانی درباره علت بستری شدنش در بیمارستان چه گفت

جواد خیابانی علت بستری شدنش در بیمارستان را گفت:

دیشب بدجوری زمین افتادم و دیگر نتوانستم برخیزم. متاسفانه از امشب در برنامه مجله آسیایی شبکه ورزش نیستم. جواد خیابانی قرار بود که دیدار سوپر کاپ اروپا میان رئال مادرید و اتلتیکو مادرید را هم گزارش کند: بله این بازی را هم نمی توانم گزارش کنم.باید به بیمارستان بروم تا آن جا جراحی شوم و تحت مداوا قرار بگیرم.

عمل جراحی سختی دارم و شاید در حین عمل از دنیا بروم. مردم ایران حالام کنند و مرا ببخشند که سال ها است آزارشان داده ام. ببخشید که نتوانسته ام کمکشان کنم.

محمد امین اکرمی

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی