به آتش کشیده شدن مرد میان‌سال جلوی شهرداری تهران + عکس

به آتش کشیده شدن مرد میان‌سال جلوی شهرداری تهران

 

صبح امروز مردی میانسال در حالی که دو فرزند و همکار او در کنارش بودند اقدام به آتش کشیدن خودش جلوی شهرداری تهران کرد.

این شخص قبل از اینکه اقدام به خودسوزی کند خیابان را بسته بود و فریاد می‌کشید، ولی با شعله گرفتن آتش فریادهای مردم و پلیس مانع از انجام اینکار برای شخص نشد.

لحظاتی بعد با حضور سریع اورژانس شخص به بیمارستان منتقل شد.

خودسوزی جلوی شهرداری تهران

mehdiofficial

۱۳ شهریور ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی