تاریخ شروع محرم ۹۷ + تاریخ تاسوعا و عاشورا

تاریخ شروع محرم ۹۷ + تاریخ تاسوعا و عاشورا

 

اولین روز ماه محرم الحرام ۱۳۹۷ (۱۴۴۰) چه روزی است؟ اولین روز محرم ۹۷ (۱۴۴۰) مصادف با سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ می باشد.

شروع ماه محرم ۱۳۹۷ – ۲۰۱۸ – ۱۴۴۰ چه روزی است؟

اولین روز ماه محرم الحرام ۱۳۹۶ (۱۴۳۹) چه روزی است؟

اولین روز محرم ۱۳۹۷ (۱۴۴۰) مصادف است با سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ می باشد.

تاسوعای حسینی محرم ۱۳۹۷ مصادف با چهارشنبه ۲۸ شهریور تاسوعای حسینی و عاشورای حسینی مصادف با پنجشنبه ۲۹ شهریور عاشورای حسینی می باشد.

mehdiofficial

۱۳ شهریور ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی