افزایش حقوق کارمندان از ابتدای مهرماه/ نهایی کردن چند بسته حمایتی

افزایش حقوق کارمندان از ابتدای مهرماه/ نهایی کردن چند بسته حمایتی

این روزها همه دم از افزایش حقوق کارمندان در اول مهرماه ۹۷ می‌زنند

به گفته بعضی از مسئولان دولت به دلیل افزایش چشمگیر قیمت ها و مشکلات متعدد اقتصادی برای بسیاری از افراد جامعه، احتمال افزایش حقوق کارمندان برای معیشت بهتر آنان از ابتدای مهرماه ۹۷ بسیار است.

بر اساس این گزارش، حقوق کارمندان دولت که در ابتدای سال جاری ۱۰ درصد افزایش یافته بود، در این مرحله مجدد افزایش می یابد ولی نرخ افزایش هنوز در دولت نهایی نشده است.

شنیده شده که افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهرماه سال ۹۷ اتفاق خواهد افتاد.

افزایش حقوق کارمندان مهر۹۷

mehdiofficial

۱۵ شهریور ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی