نازنین بیاتی: پول مداح را به فقیر بدهیم

نازنین بیاتی: پول مداح را به فقیر بدهیم

نازنین بیاتی، بازیگر سینما در اینستاگرام خود نوشت: «محرم، به جای پرداخت میلیاردها تومان به مداحان برای گریاندن شما آنرا هزینه خنداندن یتیمی کنید»

«محرم، به جای پرداخت میلیاردها تومان به مداحان برای گریاندن شما آنرا هزینه خنداندن یتیمی کنید»

دستمزد مداحان

mehdiofficial

۱۹ شهریور ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی