وحید مظلومین کیست؟ سلطان سکه طلای ایران + عکس

وحید مظلومین کیست؟ سلطان سکه طلای ایران + عکس

وحید مظلومین که سردسته باند اخلال‌گر سکه بود به سلطان سکه ایران معروف شد، این فرد که متول تهران است مقدار زیادی سکه خریداری کرده است که در ادامه به جزئیات اقدامات این شخص اشاره شده است.

وحید مظلومین سلطان سکه در دادگاه
وحید مظلومین سردسته باند و اعضای اخلال گران ارز و سکه و معروف به سلطان سکه فرزند حبیب الله متولد ۱۳۴۱ در تهران است.
وی سالها در بازار ارز و سکه تهران فعالیت کرده و در سال ۷۱ نیز که بازار سکه و ارز با التهاب مواجه شد به عنوان یکی
از عوامل دخیل در این اخلال بازداشت می‌شود و آزاد می شود.

زندگینامه وحید مظلومین
وی دوباره در ایام نابسامانی بازار ارز در سال ۹۰ و ۹۱ به مدت هفت ماه بازداشت میشود.
نامبرده فعالیتها را به کمک یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی که ارتباط تنگاتنگی واقعی داشته انجام می‌داد است.
حسین مظلومین برادر سلطان است که در خارج از کشور به سر می برد و پسرش محمدرضا مظلومین نیز به قید وقیقه آزاد می باشد.

وحید مظلومین سلطان سکه,عکس دیده نشده از وحید مظلومین سلطان سکه

حکم وحید مظلومین سلطان سکه چیست
وحید مظلومین معروف به سلطان سکه که در هفدهم شهریور ۱۳۹۷

به همراه گروهی از اخلالگران اقتصاد و ارز و سکه برگزار و تشکیل شد .
کیفرخواست آنها به اتهام افساد فی الارض و اخلالگران نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور و قاچاق طلا و سکه برگزار شد.

وحید مظلومین سلطان سکه,عکس دیده نشده از وحید مظلومین سلطان سکه
نماینده دادستان درباره سلطان سکه گفت : وی به همراه شرکا از جمله محمد اسماعیل قاسمی بدون این که در بازار و
تجارت حضور داشته باشند، اقدام به معامله و داد و ستد کرده که ۱۵ میلیارد در یک روز سود کرده است.
در حدود ۱۷۰ هزار تراکنش در گروه او انجام شده و گردش مالی آن ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

ایجاد تهدید و تطمیع در بانک ها توسط وحید مظلومین
در این گزارش آمده است که وحید مظلومی برای استفاده از بانکها و افتتاح حساب از شیوه‌های و وحشت تهدید و همچنین
تصویب رشته استفاده می کرده است که همکاری رئیس و معاون یکی از شعب بانک مسکن از این دست است.

عکس وحید مظلومین سلطان سکه
در بخش دیگری از کیفر خواست سلطان سکه آمده که وی از چندین خط تلفن و سیم کارت های متعدد استفاده
کرده و شخصی به نام احسان فرزام‌ نیا بعد از به دام افتادن سلطان سکه اقدام به معدوم کردن اطلاعات سیستمی و
نابود کردن سیم کارت ها کرده فضای مجازی کرده است.

وحید مظلومین سلطان سکه,عکس دیده نشده از وحید مظلومین سلطان سکه

اسامی هفت نفر از اعضای اصلی گروه وحید مظلومین
۱- وحید مظلومین
۲- محمد اسماعیل قاسمی
۳- محمدرضا مظلومین
۴- رضا مرد میدان
۵- اقدس مهرافزا
۶- فرزانه مهر افزا
۷- حسین مهر افزا

این اسامی عضو گروه وحید مظلومی سلطان سکه معروف است که حتی در حساب عقد مهرافزا که پیرزن ۷۱ ساله
میباشد، ۳۵۰۰ میلیارد تومان گردش وجود داشته است.
در حساب‌ های حسین مظلومین برادرزاده وحید مظلومین نیز موثرترین فرد در گروه و مسئول نظارت و کنترل دیگر
افراد گروه بوده است.

وحید مظلومین

وحید مظلومین
در زمان بازداشت ، وحید مظلومین به ماموران گفته بروید و افتخار کنید که مرا که سلطان سکه و ارز هستم دستگیر میکنید..

وحید مظلومین سلطان سکه کیست
وی دوباره در ایام نابسامانی بازار ارز در سال ۹۰ و ۹۱ به مدت هفت ماه بازداشت میشود.
نامبرده فعالیتها را به کمک یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی که ارتباط تنگاتنگی واقعی داشته انجام می‌داد است.
حسین مظلومین برادر سلطان است که در خارج از کشور به سر می برد و پسرش محمدرضا مظلومین نیز متواری می باشد

وحید مظلومین سلطان سکه

mehdiofficial

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی