محسن مسلمان دوباره قلیان کش شد + در آستانه‌ی محرومیت

محسن مسلمان دوباره قلیان کش شد + در آستانه‌ی محرومیت

محسن مسلمان که در فصل‌های گذشته به دلیل کشیدن قلیون و شکار دوربین‌ها از این صحنه به محرومیت دچار شد اینبار نیز از این اتفاق درس نگرفت و بار دیگر به گزارش خبر ورزش این بازیکن محبوب به دلیل کشیدن قلیان در آستانه‌ی محرومیت به سر می‌برد.

محرویمت محسن مسلمان

mehdiofficial

۲۲ شهریور ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی