مقصر حادثه اتوبوس و تانکر سوخت کیست؟ + جزئیات حادثه

مقصر حادثه اتوبوس و تانکر سوخت کیست؟ + جزئیات حادثه


همچنین ایشان اضافه کردند: با توجه به نظرات افسرانی که در به عنوان اولین اشخاص در صحنه حاظر شدند مقصر اصلی این حادثه راننده تانکر مشخص شده است و او فعلا در بازداشت بسر می‌برد.

این مقام قضایی در اصفهان تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده تانکر حمل سوخت باید دو راننده داشته باشد که متاسفانه کوتاهی صورت گرفته و از راننده کمکی برخوردار نبوده است.

وی ضمن تاکید بر برخورد قاطع قضایی با مقصران این حادثه خاطرنشان کرد: زوایای دیگر این حادثه برای شناسایی سایر مقصران احتمالی بسرعت در حال پیگیری است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

مقصر حادثه اتوبوس

 

mehdiofficial

۲۸ شهریور ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی