افزایش قیمت دلار تا ۴۰ هزار تومان + آمار و احتمالات

افزایش قیمت دلار تا ۴۰ هزار تومان + آمار و احتمالات

افزایش قیمت دلار تا ۴۰ هزار تومان پیش بینی شده است، حسین راغفر طی محاسباتی که انجام داده است قیمت دلار را تا ۴۰ هزارتومان نیز پیشبینی کرده، قیمتی که بسیاری از اقتصاددانان منتقد او بوده‌اند و حواشی زیادی درباره‌ی نرخ دلار در هفته ها و ماه‌های آینده به چشم می‌خورد.

اقتصادنیوز درباره‌ی تحلیل و محاسبه قیمت دلار نوشت: پیش از تحلیل این فرمول، یک مقدمه عرض کنم. زیست‌شناس‌ها در مطالعه رشد باکتری‌ها، از تابع نمایی استفاده می‌کنند، چون توابع نمایی برای مطالعه رشد خیلی مناسب هستند.منتها در مطالعاتشان، محدودیت‌های زیست‌محیطی مانند منابع غذایی، اکسیژن و فضا برای گسترش را هم لحاظ می‌کنند.

در مطالعه رشد مولفه‌های اقتصادی هم می‌شود از توابع نمایی استفاده کرد، اما باید محدودیت‌هایی که محیط اقتصادی اعمال می‌کند، در نظر گرفت. مثلا در مورد قیمت ارز، باید نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، درآمد نفتی، ذخایر ارزی، سیاست‌ خارجی، شرایط نظام بانکی، و … را هم در محاسبات‌ لحاظ کنیم.

یک محاسبه نمایی ساده، با چشم‌پوشی بر محدودیت‌های محیطی، به ارزیابی اشتباه منجر خواهد شد. اکنون با توجه به نحوه محاسبه این نرخ، می‌دانیم دلار ۴۰ هزار تومانی، درست از آب در میاد اگر نرخ دلار در هر ماه مساوی برابر فرمول زیر باشد:

در فروردین ۱۳۹۷ متغیر x مساوی با ۱ است. این نرخ در اردیبهشت ۲، در خرداد ۳ و … لحاظ می‌شود. اما اشکال فرمول در کجاست؟ این فرمول محدودیت‌های موجود در محیط اقتصادی کشور را لحاظ نمی‌کند.

 افزایش قیمت دلار تا 40 هزار تومان

از کجا می‌فهمیم لحاظ نمی‌کند؟ از نظر این فرمول، دلاردر اسفند ۱۳۹۷ از ۴۰هزار تومن عبور خواهد کرد و در اسفند ۱۳۹۹ قیمت دلار از مرز ۶ میلیون تومان رد خواهد شد و البته در فروردین ۱۳۹۵ قیمت دلار ۲۷ تومان بوده است! بله! ۲۷ تا تک تومانی.

چه مقدار احتمال وجود دارد که اسفند ۱۳۹۷ دلار از ۴۰ هزار تومان عبور کند؟ همانقدر که احتمالش هست دلار در اسفند ۱۳۹۹ ۶ میلیون تومان شود! دلار ۶ میلیون تومانی در اسفند ۱۳۹۹ چقدر واقع بینانه‌ است؟ ارتباط این پیش بینی با واقعیت به اندازه ارتباط دلار ۲۷ تومانی با واقعیت است.

۲۷ تومان دانستن دلار در فروردین ۹۵ و ۶ میلیون تومان دانستن دلار در اسفند ۹۹، اشکال لحاظ نکردن نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، و سایر مولفه‌های اقتصادی، در تحلیل ارزی‌ است.

نتیجه‌ای که از تحلیل ناظران می‌توان گرفت این است که دلار ۴۰ هزار تومانی، یک پیش‌بینی بی‌اساس است که نمی‌توان استنادی به آن کرد.

افزایش قیمت دلار

mehdiofficial

۲۹ شهریور ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی