جای گلوله های تروریست ها روی دیوار خانه ها

جای گلوله های تروریست ها روی دیوار خانه ها

حمله تروریست ها در اهواز از قبل برنامه ریزی شده بود و تروریست ها که ۴ نفر بودند قصد داشت تا تعداد بسیار زیادی را در این اقدام مورد حمله قرار دهند، جای رگبار گلوله های آن ها که نشان دهنده‌ی مقدار کمی از تیرهای این افراد است کاملا به ما خواهد فهماند که شدت و مقدار این حمله به چه اندازه وسیع بوده است.

تصاویر حمله به اهواز

mehdiofficial

۱ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی