سید علی خمینی از ایران مهاجرت کرد + علت مهاجرت سید علی خمینی

سید علی خمینی از ایران مهاجرت کرد + علت مهاجرت سید علی خمینی

نوه امام خمینی (ره) یعنی سید علی خمینی از ایران به نجف اشرف مهاجرت کرد.

در این باره حجت السلام نایینی از مدرسین برجسته حوزه خبر داد: هجرت برای همه ماهیتی انسان ساز دارد.به خصوص که به هم افزایی دو حوزه نجف اشرف و قم بیانجامد؛ ممکن است در هریک از این دو حوزه بخشی از شخصیت یک طلبه شکل بگیرد. بخصوص الان که زمینه تدریس که رکن مهم طلبگی است در قم محدود شده نجف می تواند تکیه گاه خوبی برای مشتاقان تدریس شود.

امروز حاج سید علی خمینی که در قم نیز مدرس سطح عالی بود به نجف اشرف مهاجرت کرد، شاید برای چند سال. امیدوارم در آن دیار شکوفاتر شود.

 

مهاجرت سید علی خمینی

mehdiofficial

۲ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی