علت کاهش خرید و فروش مسکن در سال ۹۷

علت کاهش خرید و فروش مسکن در سال۹۷


رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت که بازار مسکن با رکود مواجه نشده است بلکه کسادی در این بازار وجود دارد.

مصطفی قلی خسروی گفت رکود بازار مسکن را قبول ندارم و به نظر بنده بازار مسکن کساد است، او با اشاره به آمار معاملات مسکن در شش ماه گذشته گفت که : کود بازار مسکن بود از اول سال ۹۷ تا روز گذشته ۳۷۸ هزار و ۶۶۱ معامله در مبایعه نامه ها ثبت نمی شد.

مصطفی قلی خسروی

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور
وی با بیان اینکه دسترسی اطلاعات معاملات مسکن انجام شده فقط در دسترس رئیس اتحادیه است گفت:نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور دسترسی به اطلاعات معاملات مسکن ندارد از طرفی رئیس و سخنگوی اتحادیه من هستم.

او با بیان اینکه کسادی بازار قابل پیش بینی و طبیعی است افزود:بازار ایران نشان داده با گران شدن مسکن ولع مردم برای خرید مسکن افزایش می یابد.

وی پیشنهاد کرد تولیدات داخلی مرتبط با مسکن اگر افزایش نیابد بر بازار مسکن رونق می بخشد.

کاهش معاملات مسکن

mehdiofficial

۲ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی