عکس تروریست های حادثه اهواز قبل از حمله به رژه

عکس تروریست های حادثه اهواز قبل از حمله به رژه

داعش فیلمی از چندنفر که مدعی است عوامل حمله تروریستی اهواز هستند منتشر کرد. دراین فیلم نشانه‌ مشخصی از عضویت این افراد در داعش یا مشارکت آنها درحمله تروریستی اهواز دیده نمی‌شود.

mehdiofficial

۲ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی