ماجرای خودت بمال وزیر بهداشت + فیلم پرحاشیه وزیر بهداشت

ماجرای خودت بمال وزیر بهداشت + فیلم پرحاشیه وزیر بهداشت

امروز وزیر بهداشت در محلی حضور داشت که در آن برخی از مردم از دردهایشان گفتند که با بیمارستان ها مشکل دارند.

 

در این میان پیرمردی از دردهایش گفت که نیاز به فیزیوتراپی دارد و پاسخ وزیر بهداشت این بود، فیزیوتراپی که چیزی نیست خودت بمال دیگه! (خنده حضار) پیر مرد می‌گوید ۴۰ سال تهران کار می‌کردم و وزیر بهداشت می‌گوید پس بلدی بمالی دیگه!

ماجرای خودت بمال وزیر بهداشت

mehdiofficial

۲ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی