تشویق روحانی و تحقیر ترامپ/ جزئیات سخنرانی روحانی

تشویق روحانی و تحقیر ترامپ/ جزئیات سخنرانی روحانی


شب گذشته سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل بود که در آن سخنرانی های رئیس جمهور ایران و آمریکا بیشتر از همیشه مورد استقبال و توجه واقع بود.

در حاشیه سخنرانی های کشور های مختلف در حالی که بسیاری از کشورها با نیشخند رئیس جمهور آمریکا را بدرقه کردند و به تهدید های او می‌خندیدند، بعد از اتمام سخنرانی رئیس جمهور ایران بشویق ممتد حاضرین در مجمع عمومی سازمان ملل را به همراه داشت

آمریکا در حالی منزوی ترین دوران سیاسی خود را سپری می کند که ایران در درخشانترین دوران سیاست بین الملل خود قرار دارد و جامعه جهانی ایران را تحسین می کند.

سخنرانی روحانی در نیویورک

mehdiofficial

۴ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی