آیا در سریال دلدادگان ارغوان می فهمد بچه مرضیه و مالک است؟

آیا در سریال دلدادگان ارغوان می فهمد بچه مرضیه و مالک است

آیا در سریال دلدادگان ارغوان می فهمد بچه مرضیه و مالک است؟

در قسمت های گذشته سریال دلدادگان دیدیم که افسانه مادر غیر واقعی ارغوان است و ارغوان از این موضوع اطلاعی ندارد. حال باید دید ارغوان می فهمد که فرزند مرضیه و مالک است یا خیر.

در سریال دلدادگان دیدیم که افسانه ارغوان را از مالک و مرضیه دزدیده است و این راز مهم را هیچگاه به ارغوان نگفته است. همچنین امیر نیز بچه واقعی مالک و مرضیه نیست. اما خود امیر این موضوع را برخلاف ارغوان می داند.

به احتمال زیاد در قسمت های آینده ارغوان از این راز بزرگ آگاه خواهد شد.

محمد امین اکرمی

۱۵ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی