برای موضوع فداکاری سوالاتی طرح کنید و براساس آن متنی بنویسید ۹۸-۹۹

برای موضوع فداکاری سوالاتی طرح کنید و براساس آن متنی بنویسید

برای موضوع فداکاری سوالاتی طرح کنید و متنی بنویسید چند سوال در مورد فداکاری پایه هفتم فعالیت درباره موضوع فداکاری سوالاتی طرح کنید

برای موضوع فداکاری سوالاتی طرح کنید و براساس آن متنی بنویسید

جواب فعالیت انشا پایه هفتم صفحه ۹۲ در مورد فداکاری

به چه کسی فداکار می گویند؟

فداکار چه خصوصیاتی دارد؟

به نظر شما از اطرافیان شما چه کسی فداکاری می کند؟

هدف او از این فداکاری چیست؟

پاسخ ها :

انسان فداکار کسی است که جان بر کف دست خود می گذارد و برای رضای خدا و برای لطف و رحمت خداوند از جان خود می گذرد تا جان انسان هایی  که در خطر هستند و یا توانایی دفاع از خود را ندارند را نجات دهد.

انسان فداکار دارای قلبی مهربان و دلی صاف و ساده و نگاهی زیبا است که چیزهای مادی برایشان بی ارزش است و تمام توان خود و هرآنچه که در دست خود دارند پیش می روند تا بتوانند کمکی هر چند کوچک در این دنیای بزرگ به کسی یا چیزی کرده باشند. به نظر من انسان فداکار، آتش نشانی است.

که در دل آتش می رود تا انسانی را نجات دهد و یا پلیسی که در راه امنیت و آرامش مردم جان خود را سپر تیر و تفنگ می کند تا مبادا یک قطره خون از دست کسی جاری شود و یا معلمی دلسوز که با تمام وجود و صبر خود به ما می آموزد و پا به پای ما کودکی می کند و فداکاری که از لحظه ی گشودن چشمانمان آن ها را می بینیم مادر و پدری هستند که با تمام عشق و علاقه ایشان برای رفاه و راحتی ما در همه ی خوشی ها را به روی خود می بندند تا ما را غرق خوشی و لذت کنند.

این ها برحسب وظیفه کاری را انجام نمی دهند زیرا اگر عشق به وطن و هم وطن نبود هرگز این وظیفه آن طور که باید انجام نمی گرفت، اگر در این کارها تنها وظیفه حکم می کرد هیچ کدام از پازل های زندگی در جای خود قرار نمی گرفت مگر می شود که انسانی با محبت و با عشق و با وجدان نباشد و فداکاری کند؟

همچنین در پرتال بخوانید :

انشا از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند

محمد امین اکرمی

۲۰ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی