معنی انشا برو کار می کن مگو چیست کار ۹۸-۹۹

معنی انشا برو کار می کن مگو چیست کار ۹۸-۹۹

برداشت از ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار در قالب انشا معنی برو کار می کن مگو چیست کار چیه پایه دهم مثل نویسی برو کار می کن

انشا برو کار می کن مگو چیست کار,معنی برو کار می کن مگو چیست کار,برو کار می کن مگو چیست کار

مقدمه : حتما شما هم ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار را شنیده اید؛ هر کس ممکن است برداشت آزاد از این ضرب المثل داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد هدف این ضرب المثل است.

توصیف انشا: انسان ها از همان کودکی می آموزند که هیچ راهی در این زندگی آسان به دست نمی آید و برای رسیدن به سعادت و خوشبختی باید از مانع های زیادی گذر کنیم تا در نهایت سختی ها به اتمام رسند و خوشی ها به روی ما سلام بگویند اما گذر از این  مانع ها نیز خودش راهی پر پیچ و خمی دارد که انسان مجبور است که این مسیر را با تمام سختی هایش پشت سر بگذارد و به دنبال کار برود تا از طریق کار و روزی حلال روز به روز پله های پیشرفت و ترقی را بالا رفته تا در نهایت به قله ی آرزوها و هدف خود برسد.

اما سوالی که این بین مطرح می شود این است که چه کاری؟! در پاسخ به این سوال باید گفت که کار حلال و روزی حلال با همه ی سختی هایش عار و عیب نیست بلکه انسان باید به کار خود در هر شرایطی افتخار کند، چه فرقی دارد که این کار کارگری باشد یا رفتگری؟! یا که نانوایی باشد یا مهندسی و یا حتی دکتری؟ مهم این است که انسان برای درست زندگی کردن، درست نیز کار کند و برای این موضوع نباید نگران یا سرافکنده باشد زیرا دست رنج بازو و تلاش خود را می گیرد و خدایی نکرده از دیوار کسی بالا نمی رود.

بنابراین از زمان های گذشته این مثل باب شده است، انسانی که می خواهد کار کند و یا جویای کار است از نوع کار و چگونگی کار سوال نمی پرسند زیرا هدف او به دست آوردن رزق و روزی حلال است و برای این هدف خود دست به هر کاری می زند تا با افتخار و سربلندی پول دست رنج خود را صرف زندگی و خانواده ی خود کند زیرا انسان زحمت کش همیشه سربلند و پر افتخار برای خود و خانواده اش است.

نتیجه گیری: انسانی که دنبال کار است دنبال بهانه نمی رود و برایش چیستی کار و چگونگی کار مهم نیست بلکه او به فکر آوردن لقمه نانی حلال بر سر سفره ی خانواده اش است. بنابراین برو کار می کن و مگو چیست کار که سرمایه جاودانگی است کار.

همچنین در پرتال دکترسلام بخوانید :

برای موضوع فداکاری سوالاتی طرح کنید و براساس آن متنی بنویسید

محمد امین اکرمی

۲۰ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی