تصاویری از مصدومیت مجتبی میرزاجانپور

تصاویری از مصدومیت مجتبی میرزاجانپور

 

مجتبی میرزاجانپور در دیدار با تیم لهستان دچار مصدومیت در ناحیه چشم از طرف هم تیمی خود شد . سامان فائزی که از فرط خوشحالی از  خودبیخود شده بود متوجه حضور مجتبی میرزاجانپور در کنار خود نشد و ضربه ای محکم به چشم وی وارد کرد. حال عمومی وی خوب است و با چشمی بخیه خورده در حال بازگشت به کشورش است.

مجتبی میرزاجانپور در بازی برابر لهستان مصدوم شد.

 مجتبی میرزاجانپور که در بازی برابر لهستان از ناجیه چشم دچار مصدومیت شده بود، با هفت بخیه از بیمارستان پیزارو مرخص شد و همراه تیم ملی به ایران برمی گردد.

مصدومیت میرزاجانپور حاصل شادی سامان فائزی دیگر ملی پوش والیبال است كه متوجه حضور میرزاجانپور در كنار خود نشد و با دست به چشم او كوبید.

تصاویری از مصدومیت مجتبی میرزاجانپور

تهران پرس

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir