مهاجم تکنیکی بارسلونا در گذشته با ثریا وچلیچ آشنا شد تا زندگی شخصی او وارد حاشیه شود.

شایعات پیرامون ارتباط نیمار با مدل صرب

مدل صرب که 6سال هم از نیمار بزرگتر است باعث شد جوان برزیلی زیر تیغ رسانه‌ها برود و این مساله در نهایت منجر به جدایی آن‌ها در سال 2014 از هم شد.

برنا