آب پز کردن اسیران داعشی

آب پز کردن اسیران داعشی

متاسفانه شکنجه های اسیران توسط داعشی ها پایان ندارد این جنایات به نحوه های گوناگونی در حال رخ دادن هستند به تازگی اقدام به قرار دادن اسیران در دیگ آبجوش کردند در این تصویر پیکر نیمه جان این اسیر مشاهده می شود که تا حد مرگ در آبجوش شکنجه شده است.

عناصر گروه تروریستی داعش، یکی از عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه را در شمال رقه، در دیگِ اعدام، آب پز کردند.

منابع بومی به شبکه “شامنا” خبر دادند که تروریست های داعش، یکی از عناصر نیروهای دموکراتیکسوریه را که در درگیری های اطراف “سکن الادخار” اسیر شده بود، در منطقۀ التوسعیه در شمال رقه اعدام کردند.

به گفتۀ این منابع، داعشی ها، برای شکنجه کردن قربانی، او را در دیگی پر از آب نهاده زیر دیگ آتشروشن کردند و او را تا حد مرگ جوشاندند.

آن ها همچنین 10 جسد بی سر را که می گفتند متعلق به مبارزان گروه “قسد” است، در آتش سوزاندند.

العالم

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir