واریز کمک مالی هواداران پرسپولیس

واریز کمک مالی هواداران پرسپولیس

هواداران تیم پرسپولیس همیشه به این تیم لطف داشته و وفادار بوده اندمسئولین این تیم سامانه ای برای واریز مستقیم کمک های مالی به باشگاه اختصاص داده است که تاکنون بیش از 300 میلیون تومان توسط هواداران پرسپولیسی به این حساب واریز شده است.

 رقم کمک هواداران پرسپولیس به تیم ، به بیش از 300 میلیون تومان رسید.

درحالی که هواداران پرسپولیس در سال گذشته بیش از 50 میلیارد تومان به این تیم از طریق سامانه هواداری کمک کردند و بی آنکه گزارش دقیقی از شیوه هزینه این ارقام وجود داشته باشد، با اعلامباشگاه آنها تا امروز بیش از 300 میلیون تومان به شماره حساب مستقیم کمک به باشگاه ، پول ریخته اند.

آنها که تیم شان فصل قبل قهرمان شده ، برای حل مشکلات تیم از هیچ کمکی دریغ نمی کنند، درحالیکه دقیقا نمی دانند این کمک ها آیا مشکل جریمه های تیم را حل می کند؟

خبر آنلاین

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir