محل مخصوص ریخته شدن آب چتر

محل مخصوص ریخته شدن آب چتر

غالبا در روزهای بارانی چترهای افراد پیاده باعث خیس شدن فروشگاه ها و مراکز دولتی می شود برای پیشگیری از این امر یک مکان مخصوص چترها ایجاد شده است که می تواند در حفظ نظافت مکان های عمومی کمک زیادی کند.

یکی از درگیری‌هایی که مغازه داران با مشتریان خود در روزهای بارانی دارند این است که مشتریان با چترهای خیس خود وارد مغازه یا مراکز خرید می‌شوند و زمین را خیس می‌کنند اما این مشکل دیگر برای مغازه داران تورنتو معنا ندارد.

در مراکز خرید تورنتوی کانادا برای جلوگیری از ریخته شدن آب چتر مشتریان در روزهای بارانی، روی زمین کیسه‌هایی تهیه شده است تا مشتری‌ها چترهای خود را درون آن بگذارند و وارد مرکز خرید شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir